Facebook als spiegel

Facebook als spiegel

Vorig jaar op 6-6 was ik 6 jaar op Facebook.
Naast het feit dat je meer weet (of denkt te weten) van familie, (verre) vrienden en collega’s hoe zij hun leven (deels) invullen, heb ik er ook heel veel aan gehad qua persoonlijke groei.
Personen kwamen (volgens mij) niet per toeval op mijn tijdlijn tevoorschijn. Zo heb ik mijn eerste retraite bij Zielzicht gedaan. Die informatie kwam op mijn tijdlijn en ik dacht, hier moet ik heen, hier ben ik aan toe en is wat voor mij te halen. Een prachtige ervaring.
Ik heb meegedaan aan vele challenges en heb daaropvolgend sommige betaalde online cursussen gevolgd. Met name door het volgen van Femke van Kuijk ging er een nieuwe wereld voor me open.


De afgelopen tijd merk ik dat berichten me minder raken, ik ben minder bezig met Facebook. De inhoud is ook niet altijd meer zo van toepassing voor mij als voorheen. Ik ben gegroeid.

Het is een beetje te vergelijken met therapieën, een therapie helpt je tijdelijk op weg maar je moet het zelf doen met het geleerde en het toepassen in de praktijk. Na verloop van tijd is het tijd voor een ander onderdeel dat aandacht vraagt en een andere hulpbron/therapie. Een coach begeleidt je in principe tijdelijk, een goede coach zet de cliënt in z’n eigen kracht.
Ik ben van mening dat je je eigen leermeester bent (en vaak ook je eigen kind (Kindertolk) 😊). Natuurlijk blijf je altijd lerende en ben je op een bepaald moment leermeester en leerling tegelijk. Alles verandert en jij ook, groei is een normaal proces.

Het is niet alleen dat sommige berichten me minder raken, dus dat het volgen minder belangrijk wordt, maar ik merkte ook irritatie bij mezelf bij berichten/pagina’s waarbij je je omzet kan vergroten, je aantal volgers kan vergroten, waarbij diensten worden aangeboden door coaches. Wervende teksten om klanten. Ik hoefde ze niet op mijn tijdlijn.
Ik heb in mijn spiegel gekeken, d.w.z. naar mijn irritatie gekeken en heb besloten dat dat niet míjn focus is of wordt.

Ik heb een prachtige functie in vast dienstverband, ik heb een financiële basis. Daarnaast heb ik mijn bedrijf Het licht in jou en daarbij heb ik als visie dat ieder de antwoorden in zichzelf heeft. Dat betekent voor mij op dit moment dat ik vooral wil inspireren en als voorbeeld wil dienen. Ik wil anderen meenemen in mijn bewustwordingsproces waarbij ik elke keer (hoop te) zeg(gen) dat dit voor iedereen weggelegd is.
Iemand die zich aangesproken voelt door mijn berichten en die tijdelijk ondersteuning kan gebruiken, die weet me te vinden. Daar vertrouw ik op.
Voor mij geen marketingstrategie. Het is goed zo.

Dit is geen oordeel over mijn collega coaches, die doen mooi en goed werk en zijn veelal afhankelijk van de inkomsten van dat bedrijf. Ieder heeft zijn eigen pad en maakt zijn eigen keuzes. Voor mij voelt het goed zo.