Traject Groei door stil te staan

Groei door stil te staan

Heb je het gevoel dat je niet uit je eigen mallemolen kunt stappen? Dat je jezelf herhaalt terwijl je het graag anders wilt? Zou je eigenlijk een veel leukere ouder willen zijn maar lukt jou dat maar niet? Je zit met jezelf in de knoop en je gaat in jouw ogen niet goed met je kind(eren) om. Het loopt niet zoals jij wilt en je weet niet hoe je dat kunt veranderen. Je goede voornemens lukken keer op keer niet.

Ik weet hoe het voelt om vast te zitten. In een manier van denken die niet werkt voor je. Je houdt het leven vol en doet wat je hoort te doen. Ik heb heel lang vast gezeten in die manier van leven en dat was zwaar. Het voelde voor mij alsof ik op mijn tandvlees liep.

Die periode ligt ver achter me, maar ik weet nog hoe het voelde. Ik weet nu ook, dat het niet zo hoeft te blijven gaan. Het leven kan licht zijn en als vanzelf gaan. Dat betekent niet dat er geen nare situaties meer zijn, maar je kunt er mee omgaan.

 

Wat is het resultaat van dit traject, wat brengt het je?
Met dit traject ‘Groei door stil te staan’ krijg je bewustzijn. Je weet wat er onderhuids speelt bij jou en wat je er aan kunt gaan doen. Je krijgt inzicht in onbewuste processen. Sommige patronen was je je misschien min of meer van bewust maar ze worden nu verduidelijkt, je kunt er niet langer omheen. Daarnaast komen je blinde vlekken naar voren. Door je aangeleerde manier van denken kan je in je eentje veelal niet omdenken -d.w.z. ánders naar je situatie kijken- daar is afstand voor nodig.
Naast het inzicht krijg je handvatten om anders om te gaan met je kind en met jezelf. Je krijgt inzicht in hoe je zelf verandering kunt realiseren.

Samen met mij kijk je naar waar je staat en hoe je verder wilt. En dat doen we door te gaan kijken naar je kind. Je kind is je lichtbaken en leermeester.

 

Wat krijg je met dit traject?
Ik combineer de Kindertolk-methode, Luisterkind, Bars en verschillende coachingstechnieken. Je kunt bij de afzonderlijke diensten lezen wat dat inhoudt.
Je krijgt in ieder geval 3 live sessies. De eerste 2 vinden redelijk snel achter elkaar plaats, de 3e sessie vindt plaats na een periode die we samen afspreken en zal ca. 2 maanden later zijn.
Bij deze 3 sessies hoort een Kindertolk-vertaling die ik maak en die je  mondeling teruggekoppeld krijgt in de 2e sessie.
Tussendoor doen we lichaamswerk: je ontvangt een Bars-behandeling met een korte healing.
Je ontvangt (via mail) 2 Luisterkind-afstemmingen, 1 afstemming op jezelf en 1 afstemming op je kind.
Ik ben beschikbaar voor tussentijdse vragen gedurende het traject, telefonisch of via mail. We maken afspraken over de contactmomenten.

 

******En mocht je geen kinderen hebben en voel je je toch aangesproken door dit traject en weet je dat je bij mij moet zijn, dan is dit traject ook voor jou mogelijk. Neem gerust contact met me op en ik leg je uit wat er mogelijk is. *****

 

Voordat je dit traject aangaat is vrijblijvend een kennismakingsgesprek mogelijk.

aanvraag Groei door stil te staan